Brug pæren

"Brug pæren – flyt klodsen"  trykt som hæfte sælges for: 40,- kr. excl. moms og forsendelse

Bestil

 

 

 

Brug pæren - flyt klodsen

Udgivet af: NRGi, Århus; Grundfos, Bjerringbro og Økolariet, Vejle

Forfatter Finn Skaarup Jensen, UV & Formidling

Grafisk Formgivning og illustrationer: Pedersen & Pedersen

Hæftet indeholder 60 rigt illustrerede sider med innovative forsøg og eksperimenter, teoretisk indføring i teknologiske problemstillinger, anvisninger til tværfaglige indfaldsvinkler samt lærervejledning, litteraturliste, linkssamling og kopiark.
Velegnet til alle teknologirelaterede undervisningsforløb i Folkeskolen. Endvidere anvendelig i den almindelige undervisning i natur/ teknik på folkeskolens mellemtrin og i fysik/kemi i 7. til 9. klasse.
Hæftet indeholder seks kapitler med konkrete oplæg til innovative forsøg og eksperimenter samt teoretisk indføring og lærervejledning.  Kapitlerne beskæftiger sig med fænomener og virkemåder ifm. lys og luft - hhv. i naturen, i hjemmet, i trafikken, på arbejdspladsen, i samfundet og ifm. udvalgte skolefag.
Kapitlerne henvender sig progressivt til 4.-10. klasse. Hvert kapitel starter således med en kortfattet og let forståelig tematisering efterfulgt af tre sider med forsøgsanvisninger af stigende sværhedsgrad. Herefter yderligere teoretisering og tematisering samt 2 sider forsøgsanvisninger henvendt til de ældste klasser.

 

   


April 2007
1. Præmie ved SCIENCE ON STAGE 2007 i Grenoble, Frankrig ...
Marts 2007
På baggrund af de indsendte projekter, vandt Rønde Skole 1. Præmie ved Unge Forskere 07 for Årets Bedste Skole ...

 

 

UV & FORMIDLING - Innovation & Entrepreneurship | V. Finn Skaarup | Højskolevej 5, 8410 Rønde, DK | E finn@uvformidling.dk | T (+45) 22839973
Webmaster: Phantom Multimedia