"Lav en FixObot" trykt som hæfte sælges for: 40,- kr. excl. moms og forsendelse.

UDSOLGT

Udgivet af: NRGi, Århus; Grundfos, Bjerringbro og Økolariet, Vejle
Forfatter Finn Skaarup Jensen, UV & Formidling
Grafisk Formgivning og illustrationer: Pedersen & Pedersen

 

 

 

LAV EN FixObot

Hæftet indeholder 72 rigt illustrerede sider med innovative forsøg og eksperimenter, teoretisk indføring i teknologiske problemstillinger, anvisninger til tværfaglige indfaldsvinkler samt lærervejledning, litteraturliste, linkssamling og kopiark.
Velegnet til alle teknologirelaterede undervisningsforløb i Folkeskolen. Endvidere anvendelig i den almindelige undervisning i natur/ teknik på folkeskolens mellemtrin og i fysik/kemi i 7. til 9. klasse.
Hæftet indeholder to gange fem kapitler, der på to niveauer giver forslag til aktiviteter. De to niveauer adskiller sig i sværhedsgrad og i forventning til baggrundsviden og forståelsesgrad. Niveau 1 henvender sig typisk til mellemtrinnet; men kan helt eller delvist anvendes af elever fraudskolingen. Niveau 2 henvender sig primært til elever i udskolingen; men udpluk fra disse afsnit kan anvendes af elever fra mellemtrinnet.
Uanset niveau starter hvert kapitel med en kort teoretisk indføring i de givne problemstillinger. Herefter følger forslag til relevante forsøg og forslag til andre veje til forståelse og belysning at disse sammenhænge og disse spørgsmål.

   


April 2007
1. Præmie ved SCIENCE ON STAGE 2007 i Grenoble, Frankrig ...
Marts 2007
På baggrund af de indsendte projekter, vandt Rønde Skole 1. Præmie ved Unge Forskere 07 for Årets Bedste Skole ...

 

 

UV & FORMIDLING - Innovation & Entrepreneurship | V. Finn Skaarup | Højskolevej 5, 8410 Rønde, DK | E finn@uvformidling.dk | T (+45) 22839973
Webmaster: Phantom Multimedia