PRISER OG PRÆMIER I 2008


2008 “Undervisningsmiddelprisen 2008”, Undervisningsministeriet, delt 2. plads
For udarbejdelsen af den tværfaglige temabog for Folkeskolens ældste klasser i biologi, geografi og fysik/kemi: ”Kræft”, Bios Tema, Gyldendal samt hjemmeside med nyeste faktuelle data modtog Teresa Andersen og undertegnede Finn Skaarup Jensen en delt 2. plads ved uddelingen af årets undervisningsmiddelpris.

2008 1. præmie: “Østjyllands bedste skoleidé”
10.a på Rønde Skole vandt med deres projekt: ”Rent vand til alle”. Med udgangspunkt i solkomfuret og Mikael H.S. Jensens ”Fri selvvalgt Opgave” fra foråret ´07 opfandt 10.a et apparat til destillation af forurenet vand og/eller inddampning af saltvand ved hjælp af ren solenergi.

2008 3. præmie: “Østjyllands bedste skoleidé”
10.b på Rønde Skole vandt med deres projekt: ”Kyllingelortvandvarmer”. Som et bud på en mulig reduktion af vores store CO2-udledning opfandt 10.b et biogasanlæg til CO2-neutral varmeproduktion..

2008 5. præmie: “Unge Forskere ´08, Natur & Teknik”
Emilie Larsen og Anne Flygård (9.b) vandt med deres projekt: ”Trebuchét - historie, funktion og virkemåde”. Med afsæt i en beskrivelse af (rapport om) udvalgte kastemaskiner udviklede pigerne en bordmodel, hvor forskellige parametre let kan ændres og effekten måles.

2008 1. præmie: “Unge Forskere ´08, Min Vildeste Idé, lys og farver”
Julie Bruus (9.a) vandt med sit projekt: ”Hvor går lyset hen?”. Julies produkt bestod af en spejlbeklædt kasse med sort bund. Ved at sende en laserlysstråle fra det ene hjørne i kassen kan matematikken i spejlingerne udregnes og sættes på formler.

2008 1. præmie: “Unge Forskere ´08, Min Vildeste Idé, Fra frø til blomst”
Mikael M. Petersen (10.b) vandt med sit projekt: ”Fra frø til blomst - og tilbage igen ”. Med afsæt i ovennævnte ”Kyllingelortvandvarmer” beskrev Mikael det økologiske kredsløb til grund for dette og lignende anlæg.

2008 2. præmie: “Unge Forskere ´08, Min Vildeste Idé, Fra frø til blomst”
Rasmus Desdorf (8.b) vandt med sit projekt: ”Miniøkosystem”. Med udgangspunkt i ”Kellys Kugle” (jf. ”Civilisation 2.0, Tor Nørretranders, side 26 ff.) producerede Mikkel et lukket økosystem med dimensioner afstemt efter konkurrencen krav.


Finn Skaarup Jensen                                                       

Højskolevej 5                                         
8410 Rønde                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tlf.: 8637 2927; mobil: 2283 9973                                 

E-mail: finn@uvformidling.dk

 

April 2007
1. Præmie ved SCIENCE ON STAGE 2007 i Grenoble, Frankrig ...

 

UV & FORMIDLING - Innovation & Entrepreneurship | V. Finn Skaarup | Højskolevej 5, 8410 Rønde, DK | E finn@uvformidling.dk | T (+45) 22839973
Webmaster: Phantom Multimedia